Virtuaalisten Suomalaisten Puoliveristen Yhdistys


Kokemuksen tuomaa varmuutta


SPL on palkinnut virtuaalisia suomalaisia puoliverisiä vuodesta 2010 lähtien.

Tähtiainesta


Erityisen laadukkaat yksilöt voivat saada SPL-I* palkinnon...

Suomalaisten Puoliveristen Laatuarvostelu = SPL

Suomalaisten Puoliveristen Laatuarvosteluun ovat tervetulleita kaikki aikuiset suomalaiset puoliveriset. Täällä hevoset arvostellaan hyväksi todetuin menetelmin ja niille myönnetään laatunsa mukaan SPL-I, SPL-II tai SPL-III palinto. Erityisen laadukkaat yksilöt voivat saada SPL-I* palkinnon. Laatuarvostelun pisteytys perustuu niin rakennekuvallisten- kuin rakennekuvattomienkin rakenteeseen (ottaen huomioon niin rungon kuin ulkoisen yleisvaikutelmankin), luonteeseen, sukutauluun, jälkeläisnäyttöihin, kilpailumenestykseen sekä muuhun käyttöön ja menestykseen.

SPL:n on määrä edistää suomalaisten puoliveristen tason kehittämistä ja palkita laadukkaat yksilöt. Myös kasvattajat ja omistajat hyötyvät tästä siltä osin, että useampi hyvin palkittu kasvatti antaa hyvän yleiskuvan kyseisestä kasvattajasta tai omistajasta. SPL on palkinnut virtuaalisia suomalaisia puoliverisiä vuodesta 2010 lähtien.

Rakennetuomarit: Vibaja ja ?
Vararakennetuomari: ?
Yleistuomarit: Ziki, Jenza, ? ja ?
Varayleistuomari: Yogi
Päätuomari: Yogi


SPL:n tilaisuuksissa palkitut hevoset


nro ajankohta varsinainen/uusinta kutsu / tulokset
1. Elokuu 2010 Varsinainen tilaisuus Tulokset
2. Lokakuu 2010 Varsinainen tilaisuus Tulokset
3. Joulukuu 2010 Varsinainen tilaisuus Tulokset
4. Helmikuu 2011 Varsinainen tilaisuus Tulokset
5. Huhtikuu 2011 Varsinainen tilaisuus Tulokset
6. Kesäkuu 2011 Uusintatilaisuus Tulokset
7. Elokuu 2011 Varsinainen tilaisuus Tulokset
8. Lokakuu 2011 Varsinainen tilaisuus Tulokset
9. Joulukuu 2011 Uusintatilaisuus Tulokset
10. Joulukuu 2011 Varsinainen tilaisuus (ylimääräinen) Tulokset
11. Helmikuu 2012 Varsinainen tilaisuus Tulokset
12. Huhtikuu 2012 Varsinainen tilaisuus Tulokset
13. Joulukuu 2012 Varsinainen tilaisuus Tulokset
14. Huhtikuu 2013 Varsinainen tilaisuus Tulokset
15. Elokuu 2013 Varsinainen tilaisuus Peruttu


Säännöt

Osallistumiseen liittyvät säännöt
○ Hevosen tulee olla:
    -rodultaan suomalainen puoliverinen
    -vähintään 3v. (orit/ruunat) / 4v. (tammat)
    -elossa arvosteluhetkellä
○ Sivuilta tulee löytyä perustiedot; virallinen nimi, ikä, sukupuoli, rotu, omistaja, kasvattaja, sukutaulu
○ Tilaisuuteen saa osallistua niin kuvalliset (valokuva/piirretty) kuin kuvattomatkin hevoset (kuvattomat 0p rakenteesta)

Varsinaiset- ja uusintatilaisuudet
Laatuarvostelutilaisuuksia pyritään järjestämään joka toinen kuukausi. Varsinaiseen tilaisuuteen hevonen saa osallistua vain kerran ja tällä ei saa olla aiemmin myönnettyä SPL-palkintoa!
Uusintatilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa. Uusintatilaisuuteen hevonen saa osallistua korkeintaan kaksi kertaa saman omistajan alla (jos hevonen vaihtaa omistajaa, saa se osallistua uusintaan kaksi kertaa tämän omistuksessa)! Ensimmäinen mahdollisuus korottaa pisteitä on heti varsinaisen tilaisuuden jälkeen seuraavassa uusinnassa ja tästä eteenpäin, mutta yhteensä korkeintaan kaksi kertaa. Esim. Hevonen A osallistuu varsinaiseen tilaisuuteen Helmikuussa 2011 jolloin ensimmäinen mahdollisuus korottaa on seuraavassa uusintatilaisuudessa Kesäkuussa 2011. Jos omistaja haluaa vielä korottaa Hevonen A:n pisteitä, ovat seuraavat mahdollisuudet Joulukuu 2011 tai Kesäkuu 2012.)

Uusintatilaisuuteen saavat osallistua I-, II- ja III-palkitut sekä palkinnotta jääneet hevoset!


Hevosen valmistelu tilaisuuteen

○ Huomaattehan, että laatuarvostelut ovat yleensä käsitetty tilaisuuksina, joihin hevoset viedään arvosteltavaksi elämänsä varrella karttuneista saavutuksista, kuten kilpailuista, jälkeläisistä, valmennuksista ja palkinnoista. Laatuarvostelun voisi ajatella olevan "hevosen lopullinen näytös taidoistaan".
○ Muistattehan siis arvioida omaa hevostanne kriittisellä silmällä, tarkastaa laatuarvostelun arvosteluperiaatteet ja miettiä onko hevonen todellakin valmis tähän. Taso on kova ja pisteytys tiukka!
○ Viimeistelethän hevosen sivut ennen sen ilmoittamista laatuarvosteluun; kirjoitat valmiiksi tekstit, kuten luonteen ja sukuselvityksen, varmistat että kaikkien jälkeläisten sivulinkit toimivat ja kaikki haluamasi sijoitukset, valmennukset ja päiväkirjamerkinnät on merkitty sivuille. Käy vielä sivut läpi ja korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet teksteistä, sillä ne alentavat pisteitä, ja tarkista vielä kerran että kaikki toimii!
○ Huomaathan siis, että jos hevoselta puuttuu jo kaksikin osa-aluetta, sen mahdollisuus palkintoon on alhainen, sillä yksi osa-alue on yleensä 20 pistettä!
○ Jos hevosen pääpainotus ei ole kisaamisessa, vaan jalostuskäytössä, katsothan että siltä löytyy tarvittavat jälkeläisnäytöt pisteytystä varten. Sama pätee toisinpäin.
○ Sivuilta löytyvät kilpailusijoitukset on merkittävä selkeästi, jotta ne erottuvat muiden kisatulosten joukosta!
○ Tarkistathan aina että kaikki linkit toimivat ja linkki johtaa jälkeläisten sekä vanhempien uusimmille sivuille!


Arvosteluperiaatteet (© idea Viivi L. / toteutus Yogi)

1. KUVAT max. 20p
○ Piirretyt ja valokuvalliset arvostellaan samojen periaatteiden pohjalta.
○ Rakennekuvalliset arvostellaan huomioiden sukupuoli- ja rotuleima, runko- ja eri ruumiinosat, jalat ja niiden asennot, ryhdikkyys ja edustavuus.
○ Rakennekuvattomien pisteytyksessä huomioidaan sukupuoli- ja rotuleima, ryhdikkyys ja edustavuus, liike ja sen elastisuus, näyttävyys- ja yleisilme, karvan kunto ja kiiltävyys.

2. LUONNE max. 20p
○ Luonteesta arvostellaan monipuolisuutta ja vaivannäköä. Vaivannäkö-termi pitää sisällään esim. kieliopin pääpiirteittäin oikeaoppista hallintaa, järkevän kokonaisuuden ja nähtävän työn luonteen teossa, myös persoonallista otetta ja muita tekijöitä. Luonteesta voi saada korkeintaan 15p jos se ei ole omistajan itsensä kirjoittama ja alle 200 sanan luonteesta on melkeinpä mahdotonta saada täysiä pisteitä.
○ Täydellinen luonne on siis tarpeeksi pitkä mutta sujuva, sisältää vähintään viisi eri kohtaa ja kappalejakoja on tarpeeksi, kieliopin tulee ehdottomasti olla moitteetonta, ei sisällä ristilauseita ja luonteesta näkee että siihen on nähty vaivaa.

3. SUKU max. 20p
○ Sukuosioissa pisteitä saa merkityistä vanhemmista (5p), kaksipolvisesta sukutaulusta hevosen sivuilla (5p) sekä sukututkimuksesta (10p).
  - Suvuttomilla ja lyhytsukuisilla, eli 0-, 1- ja 2- polvisilla hevosilla, sukututkimukseksi lasketaan sukuselvitys. Selvitettynä tulee olla vähintään kaksi polvea sukua (minimi 3 virkettä / sukulainen) saadakseen täydet pisteet selvitysosasta.
  - Suvullisilla, eli 3- polvisista ylöspäin, sukututkimukseksi voi valita joko edellämainitun sukuselvityksen tai laajennetun sukutaulun sukulaistensa esittelyyn. 3- ja 4- polvisilla hevosilla laajennettu sukutaulu on viiden (5) polven mittainen. 5- polvisilla ja sitä pidemmän suvun omaavilla laajennettu sukutaulu on kuuden (6) polven mittainen.
  - Laajennetussa sukutaulussa tulee olla merkittynä kolmen ensimmäisen polven perustiedot (rotu, säkä, väri) ja kaikille sukutaulun hevosille tulee olla merkittynä niiden ansaitsemat palkinnot ja meriitit (esim. KTK-palkinnot).
○ Ilman sukuselvitystä tai laajennettua sukutaulua hevonen voi saada korkeintaan puolet pisteistä tästä osa-alueesta!
Suvullinen hevonen voi saada lisäpisteitä sukunsa puolesta mikäli lähisuvulta, eli kahden ylemmän polven sisältä, löytyy aiemmin myönnettyjä SPL-palkintoja. Sama koskee jälkeläisten mahdollisia SPL-palkintoja. SPL-I palkinto antaa 2p ja SPL-II/III antaa 1p, korkeintaan 5 lisäpistettä tästä osiosta. Lisäpisteet merkataan "KÄYTTÖ" -pisteisiin.

4. JÄLKELÄISET max. 20p
○ Tilaisuudessa arvostellaan kaksi hevosen omistajan valitsemaa jälkeläistä, mutta jos hevosella ei ole jälkeläisiä, jätetään tämä kohta tyhjäksi. Jos jälkeläisiä on vain yksi, niin ilmoitetaan vain se yksi tilaisuuteen. Yhdestä jälkeläisestä voi saada max. 10 p.
○ Jälkeläisten arvostelu on hyvinkin simppeli, sillä myöhemmin kun jälkeläislaatuarvostelu saadaan käyntiin, arvostellaan hevonen perusteellisesti jälkeläisnäyttöjensä perusteella. Ruunat saavat automaattisesti puolet jälkeläispisteistä, eli 10p.
○ Jälkeläisten arvostelu painottuu siisteihin ja valmiisiin sivuihin, joilta löytyy perusluonne (siistit ja valmiit sivut + luonne = 5 p.) ja jälkeläisen käyttöön (max. 5p). Käytön merkkejä ovat merkinnät sivuilla, esim. kilpailut, hoitokirja, valmennukset tai jalostuskäyttö. Suosittelemme että hevosenomistaja ilmoittaa tilaisuuteen ne kaksi jälkeläistä, joiden uskoo täyttävän kriteerit parhaiten.

5. KILPAILUT max. 20p
○ Hevonen saa aloituspisteitä jo siitä että se on kilpaillut omassa painotuslajissaan.
○ Jos kilpailuja löytyy kalenterista yli 30kpl, saa se 5 lisäpistettä, mutta suurimmat pisteet tulevat sijoituksista joista voi saada 10p (vaaditaan täydet 60 sijoitusta).
○ Kilpailupisteisiin lasketaan jaosten alaisista sekä villeistä kilpailuista saadut tulokset, lajeina este, koulu, kenttä, maastoeste, valjakko sekä suunnistus.

5. KÄYTTÖ max. 15p
○ Käyttö-osuudessa arvostellaan hevoset käyttönsä, omistajan aktiivisuuden ja muun menestyksen mukaan. Käyttöpisteet ovat tavallaan lisäpisteitä, sillä jos hevonen saa täydet pisteet muista osioista ja lisäksi vielä käyttö-osiosta, voidaan sille myöntää tähtipalkinto. Käyttöpisteet tuovat kuitenkin lisäpisteitä kaikille, eivät vain tähtipalkintoa tavoitteleville.
Päiväkirjamerkinnöistä ja valmennuksista voi kummastakin saada max. 4p (0,5p/teksti), jolloin edellytetään vähintään 8kpl kyseistä sorttia. Eli 8 päiväkirjamerkintää + 8 valmennusmerkintää antavat yhteensä 8 pistettä.
Laatuarvostelu- ja kantakirjapalkinnot antavat lisäpisteitä max 5p;
2p / palkinto = KTK-I, YLA1, ERJ-I, ERL-I, KRJ-I, KRL-I, KERJ-I, KERL-I, MEJ-I, Kultasuunnistaja, VPA-1
1p / palkinto = KTK-II/III, YLA2-3, ERJ-II/III, ERL-II/III, KRJ-II/III, KRL-II/III, KERJ-II/III, KERL-II/III, MEJ-II/III, Hopea-/pronssisuunnistaja, VPA-2/3
Näyttelypalkinnot antavat lisäpisteitä max 2p;
2p / palkinto = VIR MVA / VIP MVA / PP MVA
1p / palkinto = Ch / Fn
○ Mikäli Käyttö-pisteet jäivät alle 15 pisteen, voi hevonen saada lisäpisteitä SPL-palkituista sukulaisista ja jälkeläisistä, max 5p.


Palkinnot

SPL-I* - 110-115p
SPL-I - 100-109p
SPL-II - 85-99p
SPL-III - 70-84p